8 signalen dat er werk nodig is aan jezelf

frustrated

In de zoektocht naar liefde en verbinding spelen onze eerdere ervaringen, hechtingsstijl en onverwerkte emoties vaak een verrassend grote rol. Heb je je ooit afgevraagd waarom je dezelfde soort mensen lijkt aan te trekken in je leven? Of waarom je steeds in hetzelfde patroon vervalt binnen een relatie?

Hoeveel van deze 8 punten herken je bij jezelf?

 

1. Herhalende conflicten
Als je merkt dat dezelfde conflicten blijven opduiken in je relatie, kan dit een teken zijn dat er dieperliggende issues uit je verleden spelen. Misschien zijn het onverwerkte emoties die je projecteert op je partner, zonder dat je het zelf doorhebt. Gaan jullie ruzies altijd over geld? Of heb je het idee dat je partner je niet belangrijk vindt? Gaat je partner steeds over je grenzen? Als je het gevoel hebt dat je steeds dezelfde verwijten maakt, altijd dezelfde irritaties hebt of dat je partner vaak een bepaald gevoel in je oproept, kan dit een signaal zijn dat er een bepaald thema in jou aangesproken wordt.

 

2. Overgevoeligheid voor specifieke gedragingen of opmerkingen
Word je boos of verdrietig door bepaalde acties of opmerkingen van je partner die objectief gezien niet zo ernstig zijn? Dit kan wat lastig te beoordelen zijn voor jou, want jij bekijkt het natuurlijk subjectief. Maar merk je dat de emoties van het ene op het andere moment heftig voelen bij je? Alsof je op je ziel getrapt bent? Dit kan een indicatie zijn dat je partner oude wonden openrijt die nog niet zijn geheeld. Bedenk eens wat de kern is van de pijn die je voelt en wanneer je dit gevoel eerder in je leven hebt gehad. Vaak ligt de bron van dit gevoel ergens in je kindertijd.

 

3. Moeite met vertrouwen
Vertrouwensissues kunnen diep geworteld zijn in ervaringen uit het verleden, zoals verraad of verwaarlozing door mensen die je vroeger vertrouwde. Dit kan je huidige relatie sterk beïnvloeden. Had je een vader of een moeder die onbetrouwbaar was? Of waren er relaties voor je huidige partner waarin vertrouwen een thema was? Zeker als je het thema vertrouwen en wantrouwen vaak tegenkomt in je leven, valt er zeer waarschijnlijk iets te leren over jezelf.

 

4. Afhankelijkheid of juist afstandelijkheid
Hechtingsproblemen in je kindertijd kunnen resulteren in ongezonde afhankelijkheid, juist geen hulp willen accepteren of een onvermogen om intiem te zijn met je partner. Dit reflecteert vaak een innerlijke strijd die diep binnenin jou leeft. Waren je ouders wel emotioneel beschikbaar voor je of had je het gevoel dat je veel dingen alleen moest oplossen? Bedenk welke rol afhankelijkheid of onafhankelijkheid in jouw leven speelde.

 

5. Onrealistische verwachtingen
Als je vaak verwacht dat je partner je emotionele of psychologische problemen oplost, kan dit wijzen op onvervulde behoeften uit je jeugd die je nu bij je partner neerlegt. Het kan zijn dat je een jeugd hebt gehad waarin je basisbehoeften niet vervuld zijn. Kijk uit dat je dit niet ontkent of bagatelliseert, want basisbehoeften zijn belangrijk voor een klein kind en bij heel veel mensen speelt dit een rol. Veiligheid, jezelf mogen zijn, jezelf ontwikkelen, gezien zijn, gewenst voelen, je stem mogen laten horen zijn dit soort behoeften. Wanneer er een periode is geweest dat een van deze dingen ontbrak, doet dit pijn voor een kind.

Onbewust blijft deze pijn bij je en ga je ‘verwachten’ dat een partner je dit alsnog gaat geven. Het is heel triest dat je als kind iets tekort gekomen bent en daar mag je ook even bij stilstaan. Je mag het kind in jou troosten en er voor het kind zijn. Dat is jouw taak, niet die van je partner. Je kunt met je partner delen dat je op zoek bent naar bevestiging of steun en dat je het fijn vindt als hij of zij dit je geeft op moeilijke momenten, maar dit is iets anders dan verwachten dat je partner compenseert voor je verleden.
Of je hebt wél bepaalde dingen in je jeugd gekregen, die je partner nu nalaat en voel je de pijn van gemis. Ook hier projecteer je je eigen behoeften op je partner.
Om welke reden je het ook doet, het zal nooit werken en je partner zal je ook blijven zeggen: “Ik kan het ook nooit goed doen!”

 

6. Je voelt je snel bedreigd
Een gevoel van bedreiging in normale situaties kan voortkomen uit oude angsten en onverwerkte gevoelens die getriggerd worden door huidige gebeurtenissen. Misschien heb je onveiligheid ervaren als kind. Misschien was iemand in je omgeving fysiek of verbaal agressief, ben je misbruikt of ben je gepest. Erken dat je je onveilig voelt, deel het met je partner en troost jezelf. Besef dat het niet meer dezelfde situatie is als toen. Er is een deel in jou dat in het verleden leeft en bang is voor herhaling. Dit is niet wie jij bent, het is een deel in jou dat even gezien wil worden.

 

7. Vermijden of juist uitlokken van confrontaties
Extreme vermijding van confrontaties of juist een neiging om conflicten uit te lokken kan een spiegel zijn van hoe conflicten in je verleden werden benaderd. Kijk naar hoe er vroeger bij jou thuis met conflicten werden omgegaan en je ziet wellicht een overlap met hoe jij het doet. Hoe je nu met conflicten omgaat komt voort uit wat je hierover geleerd hebt, of dit nu rechtstreeks aangeleerd is door je ouders, indirect door wat je gezien hebt of door andere ervaringen. Het fijnste is als je bij je gevoel kunt blijven en je partner zonder omwegen vertelt hoe je je voelt. De kwetsbare emoties zoals verdriet, eenzaamheid of angst zijn altijd aanwezig in een conflict, maar worden vaak niet benoemd doordat je overlevingsstrategie in de weg zit: vechten, vluchten of bevriezen.

 

8. Aantrekking tot ‘moeilijke’ partners
Soms trekken we onbewust partners aan die onze gevoelige knoppen indrukken. Dit is vaak geen toeval, maar een onbewuste manier om met onopgeloste zaken uit het verleden om te gaan. Je partner is een fantastische spiegel voor alles wat je nog mag leren en ontwikkelen. Een goede vraag om jezelf te stellen is: Stel dat mijn partner expres op mijn pad geplaatst is om mij iets te leren, wat zou dit dan zijn?

 

Waarom het belangrijk is om hieraan te werken
Het is makkelijk om jezelf te vertellen ‘zo ben ik nu eenmaal’, maar dit is een manier om niet te hoeven kijken naar wat er echt speelt. Het onder ogen zien en werken aan deze oude patronen is cruciaal, niet alleen voor je eigen welzijn, maar ook voor de gezondheid van je relatie. Het is ook niet moeilijk om te bedenken: ‘waar moet ik dan aan werken?’, want je pijnpunten, je triggers, dat zijn je aanwijzingen. Zie je partner als die spiegel en je weet precies waar je aan mag werken om jezelf te helen.

Ik hoop dat dit je helpt om wat meer inzicht te krijgen in wat jou belemmert om een fijne relatie met je partner te hebben. Onderzoek waarom je doet wat je doet en je bent in staat jezelf te bevrijden van je eigen saboterende gedrag.

Het traject ‘De relatie met jezelf, de basis’ is perfect voor je als je het anders wilt doen, maar toch terugvalt in je oude gedrag. Als je bereid bent om te kijken naar wat allemaal invloed heeft gehad op wie je geworden bent. Als je open staat voor verandering die ten goede komt aan jouw eigen ontwikkeling.