De afleiding voorbij- herinneren wie je bent

herinneren wie je bent

Dit artikel schreef ik voor vakblad Hypnotherapie, hét vakblad voor hypnotherapeuten in Nederland. Ik beschrijf hierin mijn eindwerkstuk voor de opleiding tot hypnotherapeut en psychosociaal therapeut. Onder de afbeeldingen vind je los de platte tekst uit het artikel.

 

 

 

Samenvatting en inzichten uit het eindwerkstuk van een student hypnotherapie

Door Sigrid Sneijders

 

Rond mijn 35ste kwam ik – na jaren van worstelen met een laag zelfbeeld en een gebrek aan richting – in aanraking met een fascinerende theorie: de visie dat we als ziel verbonden zijn met een ’thuis’ waar we na ons aardse leven naar terugkeren. Gesprekken met een spiritueel therapeut en een simpel, maar diepgaand boekje genaamd ‘Het sprookje van de dood’ waren het begin van mijn persoonlijke ontwikkeling.

Verschillende levensvragen hielden mij al jarenlang bezig, ook in mijn ontwikkeling als therapeut. Ter afronding van mijn opleiding tot hypnotherapeut vond ik het passend om mijn eindwerkstuk te wijden aan deze innerlijke zoektocht.

Ik besloot met vier vrouwen een traject van vijf sessies te doorlopen waarin we vragen probeerden te beantwoorden als:

 • “Wie ben ik nou eigenlijk echt?”
 • “Wat past bij mij en wat mag ik loslaten?”
 • “Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe?”

Het doel was om mensen met levensvragen te begeleiden in het vinden van de inzichten om zelfvertrouwen op te bouwen en hun ware zelf te herontdekken.

 

De gebruikte methoden
Het traject integreerde verschillende technieken gericht op persoonlijke en spirituele ontwikkeling:

 1. Maya Wijsheid geboorteprofiel
  Dit geboorteprofiel biedt inzichten in de persoonlijkheid en levensweg van een individu, gebaseerd op ‘Dreamspell Tzolkin’. Deze sessie belicht iemands kernkwaliteiten en uitdagingen en geeft een dieper begrip van de eigen persoonlijke kracht.
 2. Sociaal Panorama
  Door het visueel plaatsen van gezinsleden, emoties en belemmerende overtuigingen in de ruimte, biedt deze methode inzicht in relationele dynamieken en interne conflicten. Deze inzichten zorgen vaak voor verschuivingen op emotioneel vlak.
 3. Ideomotorische Vingersignalen
  Deze techniek is ideaal om direct te kunnen communiceren met het onbewuste van de cliënt, zonder dat het nodig is om te praten. Wanneer problemen diep verankerd zijn, zijn ideomotorische vingersignalen een effectief hulpmiddel om informatie naar boven te halen.
 4. Regressie en Reïncarnatie
  Een kijkje in de jeugdjaren en in vorige levens kan helpen om de oorsprong van bepaalde gedrags- en gedachtepatronen te onderzoeken en te transformeren, vaak gecombineerd met innerlijk kindwerk voor diepe heling.
 5. Zielsregressie
  Deze methode neemt cliënten mee op een zielsreis door het huidige leven, een vorig leven en de zielswereld, met als doel om levenskeuzes, lichaamselectie, en zielsmissies te verkennen.

 

 

Jennifers zoektocht naar zelfliefde
Jennifer kampte met een diepgeworteld laag zelfbeeld en voelde zich snel schuldig als ze tijd voor zichzelf nam. We onderzochten de bronnen van haar onzekerheid onder andere door middel van regressie en de Maya Wijsheid kaarten. Ze leerde om met meer compassie naar zichzelf te kijken. Het proces hielp haar de negatieve stem in haar hoofd te vervangen door positieve(re) gedachten, wat leidde tot groei van zelfvertrouwen en zelfwaardering. Jennifer begon zichzelf en haar dochter met meer liefde en acceptatie te behandelen.

 

Hanna’s weg van lichamelijke klachten naar zelfontdekking
Hanna had dagelijks last van fysieke klachten zonder dat er een duidelijke medische oorzaak was. De integratie van persoonlijke ontwikkeling en het verkennen van haar diepere Zelf door onder andere de Maya Wijsheid sessie en het Sociaal Panorama onthulden hoe Hanna’s lichamelijke manifestaties weerspiegelingen waren van haar psychische conflicten. Haar klachten zijn niet over, maar de inzichten hebben haar wel op een ander pad gebracht in de zoektocht naar verlichting van haar pijn.

 

Kyra’s onderzoek naar angst en identiteit
Kyra worstelde met een ongrijpbare angst die haar dagelijks leven en zelfbeeld beïnvloedde. Bijzonder was de reïncarnatiesessie die ingeleid werd doordat ze tekende wat ze zag en ervaarde. Dit bracht haar in contact met haar intuïtie en gevoeligheden, welke erg sterk waren. De sessies beantwoordden niet alle vragen, mede doordat Kyra’s onverklaarbare angst groot was en haar eigen beschermingsmechanisme haar nog tegenhield om tot verdere inzichten te komen.

 

Marry’s dans met haar innerlijke kind
Marry’s verhaal draait om haar strijd met creatieve expressie en podiumangst, gevoed door een diepgewortelde onzekerheid. Door de jaren heen had haar innerlijke kind ‘alles in de strijd’ gegooid om maar niet te hoeven dansen voor een publiek: spierpijn, extreme zenuwen, faalangst, et cetera. Het toepassen van regressie naar haar jeugd en het werken met het Sociaal Panorama hielpen Marry de oorsprong van haar angsten te begrijpen en te helen. Dit proces bood haar niet alleen inzichten in haar belemmerende overtuigingen, maar gaf haar ook de motivatie om samen met haar man een dansschool te beginnen. Marry’s traject benadrukt het belang van het helen van het innerlijke kind om je dromen te verwezenlijken.

 

Reflectie en conclusie
De verschillende methodes – ingezet waar dit passend was – hielpen mijn cliënten tot inzichten te komen over hun binnenwereld en de oorsprong van emotionele uitdagingen. Met behulp van hypnotherapie waren zij in staat zichzelf en hun plaats in de wereld beter te begrijpen. Ik vond het erg mooi om deze vrouwen te begeleiden op hun innerlijke reis, een reis die ik zelf ook heb mogen afleggen. Een reis die ons leven lang duurt, omdat we onszelf altijd verder mogen ont-wikkelen.

 

Feedback van cliënten
Na afloop van de sessies evalueerden we de sessies en vroeg ik naar hun ervaringen, belevingen en inzichten:

 • Hanna vond dat hypnotherapie haar geholpen heeft om voorbij haar rationele denken te gaan, waardoor ze meer openstond voor inzichten van haar onbewuste en het onderzoeken van haar emoties.
 • Kyra deelde deze mening, alhoewel zij toegaf dat dit soms overweldigend kan zijn. Ze blijft zeker nieuwsgierig naar de diepere lagen van haar bewustzijn.
 • Jennifer kreeg inzichten tijdens de sessies die haar hielpen om haar overtuigingen en negatieve zelfbeeld te veranderen, ondanks de uitdagingen die ze ondervond bij het accepteren van zichzelf.
 • Marry vond het fijn om met behulp van hypnotherapie bevestiging te krijgen van haar intuïtie. Voor haar waren de inzichten, die verder gingen dan de ratio, heel waardevol en bekrachtigend.

Alle cliënten vonden hypnotherapie een effectieve methode voor het verkennen van zingeving en het aanpakken van diepgewortelde emotionele vraagstukken. Zingeving, zelfvertrouwen en het contact met het Zelf werden als cruciale elementen beschouwd in de zoektocht naar persoonlijke groei en geluk.

Het succes van de sessies binnen mijn eindwerkstuk ‘De afleiding voorbij – Herinneren wie je bent’ heeft ertoe geleid dat ik dit programma – nu onder een andere naam – nog steeds aanbied in mijn praktijk.