Privacy

Het Privacyreglement van de beroepsorganisatie GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten) beschrijft hoe ik als therapeut omga met gegevens van gebruikers van de website en cliënten:

Privacy Statement1024_1
Privacy Statement1024_2
Privacy Statement1024_3
Privacy Statement1024_4
Privacy Statement1024_5