Toestemmingsformulier minderjarigen

Als je je kind door mij wilt laten behandelen is er toestemming nodig van beide ouders.

Als je jonger dan 18 bent en je wilt door mij behandeld worden, heb je toestemming nodig van je ouders/voogden.

Dit gebeurt door middel van het tekenen van het toestemmingsformulier dat je van mij toegestuurd krijgt.