Veilig, angstig of vermijdend gehecht

gehecht

Veilig, angstig of vermijdende hechting. Dit heeft niets te maken met een chirurgische hechting in je arm als je een flinke wond hebt.

Hoe je gehecht bent als kind, daar gaat het over. En wat dit voor invloed nu nog op jou heeft, voor jezelf, maar ook in je relaties met anderen. In de relatie met je partner merk je hier ook veel van.

Het helpt als je een klein beetje weet over hechting, om de relatie met je partner te verbeteren en jezelf beter te begrijpen.

Wat is veilig gehecht zijn?

Veilig gehecht zijn vormt de basis van gezonde relaties. Het betekent dat je als kind iemand in je leven had die emotionele beschikbaarheid bood. Deze basis van veilige hechting geeft een kind het vertrouwen om zichzelf en de wereld te verkennen. Als thuis een veilige haven is, dan heb je als kind een plek waar je emoties mag uiten, waar je geaccepteerd wordt en waar je helemaal jezelf mag zijn.

Mensen die veilig gehecht zijn hebben meestal een gezond zelfbeeld en kunnen goed omgaan met uitdagingen in een relatie omdat ze vertrouwen in zichzelf en hun omgeving hebben. Ze voelen zich vrij om hun emoties te uiten in een relatie en hebben een goede balans tussen verbondenheid en autonomie.

Wat is angstig gehecht zijn?

Angstig gehechte mensen hebben vaak angst voor verlating. Deze mensen hebben meestal als kind ervaren dat het niet vanzelfsprekend is dat de ouders of verzorgers emotioneel beschikbaar zijn. De omgeving was misschien letterlijk onveilig vanwege geweld, maar emotionele verwaarlozing of je niet geliefd voelen kan leiden tot een angstige hechting. In een liefdesrelatie vertaalt een angstige hechting zich vaak in een constante behoefte aan bevestiging, angst voor afwijzing en een neiging om de ander te claimen. Deze mensen hebben de neiging zich snel zorgen te maken over de stabiliteit van de relatie, wat kan leiden tot conflicten en emotionele momenten. Ze voelen zich snel onzeker en hebben de neiging om zich allerlei negatieve scenario’s in hun hoofd te halen.

Wat is vermijdend gehecht zijn?

Mensen die vermijdend gehecht zijn hebben geleerd om hun emotionele behoeften te onderdrukken. Hun ouders of verzorgers reageerden onvoldoende op emotionele signalen en behoeften. Hierdoor leerden ze dat er niemand is als je het nodig hebt. Ze leren dat ze het alleen op moeten lossen en dat ze op niemand kunnen bouwen. Ze vermijden conflicten en emotionele betrokkenheid. Ze kunnen ook moeite hebben met intimiteit en het tonen van liefde. Ze lijken hierdoor afstandelijk en koud, maar van binnen zit vaak een angst voor afwijzing.

Waarom is het belangrijk om je hechtingsstijl te begrijpen?

Het begrijpen van je eigen hechtingsstijl en die van je partner is helpend voor het opbouwen van een gezonde, liefdevolle relatie. Het helpt je te ontdekken waar je emotionele triggers vandaan komen. Als je jezelf beter begrijpt en weet dat je angstig gehecht bent, kun je werken aan het vergroten van je zelfvertrouwen en het verminderen van je verlatingsangst. Wanneer je de vermijdende hechtingsstijl bij jezelf herkent, kun je leren stappen te zetten in het voelen en uiten van emoties en je meer open te stellen naar je partner.

Wat zijn de voordelen voor je relatie als je hechting begrijpt?

  1. Je kunt effectiever communiceren en misverstanden uit de weg ruimen als je elkaar beter begrijpt.
  2. Je gaat leren om elkaars behoeften naar elkaar uit te spreken, te erkennen en hier iets mee te doen. Dit versterkt de verbondenheid en intimiteit tussen jullie.
  3. Gesprekken lopen veel minder vaak uit op conflicten en ruzies omdat je met meer compassie en empathie communiceert.
  4. Het bewust zijn van je eigen hechtingsstijl helpt je in je persoonlijke groei en je kunt hiermee belemmerende overtuigingen en vastgeroeste denkpatronen, die in je jeugd ontstaan zijn, oplossen.

 

Het begrijpen van je eigen hechtingsstijl legt de basis voor een gezonde relatie, waarin er een goede balans is tussen een relatie samen en de relatie met jezelf.

Met mij kun je werken aan de partnerrelatie, om elkaar beter te gaan begrijpen en de verbinding te versterken, maar als je dit wilt, werk ik ook met jou individueel om te werken aan de gevolgen van een angstige of vermijdende hechting.